Amerikabesök/Visits from America

Märtas och Augusts utvandrande syskon och barn återvänder till hemlandet en eller flera gånger. Då har Märta och August väntat i många år. Några besök verifieras via muntliga berättelser, fotografier och tidningsartiklar. Några finns dokumenterade via emigrantdatabaser.

  • 1911 – Petrus/Pete Vestman återvänder till Sverige efter åtta år. Syftet med hemresan är osäkert, kanske försökte han övertyga svägerskan Anna Ödén, vid den tiden boende i Örebro, att följa med till USA. Han behövde en hustru och en kvinna från Sverige, dessutom från hemtrakterna, kändes sannolikt tryggt. Anna var syster till August Ödén, gift med Petrus syster Märta. På resan tillbaka till Amerika tar Petrus med sig flera ungdomar från byarna runtomkring. Bland dem finns Emil Ödén, August och Märtas andra son. Vid den här tiden uppmuntrades invandring av den amerikanska staten, som behövde arbetskraft bl a för att bygga järnvägar tvärs över landet. Annonser i tidningar och på affischer lockade speciellt ungdomar. Agenter fick betalt för varje emigrant de lyckades ta med, vilket kanske Petrus gjorde.
  • 1916 – Petrus återvänder till hemlandet våren 1916 och tar med sig blivande hustrun – Anna Ödén – från Örebro, men även systersonen Einar till Wyoming, USA
  • 1923 – Emil besöker fäderneslandet och familjen, denna enda gång. Familjen har då flyttat till Smedsbyn i Arnäs och August blivit hemmansägare
  • 1946 – 47 – Einar återvändet för att återse modern Märta i Ovansjö, Arnäs, fira jul och sin 50-årsdag. Fadern August är borta liksom flera bröder, men han gläds över möten med släkt och återknyter kontakt med vänner. Glädjen är ömsesdig och brevkontakten tar fart.
  • 1948 – Kristoffer och Erik besöker hemtrakterna, tar med sig den återvändande brodern Johan från Stockholm. En tidningsintervju och bild från Utby dokumenterar deras besök
  • 1950 – Eriks hustru Ida besöker makens hemtrakter och svägerskan Märta. Sonen Verner, som tjänstgör i Tyskland, passar samtidigt på att tillsammans med millitärkamrater förenas med modern under några dagar och träffa släktingar i Sverige. Grabbarnas besök resulterar i en humoristisk artikel i lokalpressen
  • 1951 – Anna Westman besöker hemtrakterna tillsammans med dottern Gertrude. Dottern besöker det nybyggda moderna sjukhuset, blir intervjuad i tidningen, besöker dansplatser och förvånas över att flickor kan besöka dansen i Kornsjö utan manlig eskort.
  • 1957 – Erik och Ida Westman besöker Sverige – både Eskilstuna (Idas hemtrakter), Stockholm, Nätra och Arnäs. Märta är borta, men paret får träffa flera av Märtas barn och barnbarn, intervjuas i lokaltidningen. “Ingen dans på rosor” är rubriken, som syftar på den första tiden i USA. Erik ränner runt i sin barndoms marker, minns och fashineras, visar upp sina speciella platser bla fisketjärnen i Utby.
  • 1960 – Einars hustru Asta besöker Sverige, släktingar i Stockholm – John och Helga Westman -, min mormor i Högbyn bl a. Ragnhilds son Allan skjutsar Asta till släktingar i Norge
Syskonen Pehrsson år 1948: Överst Jonas och Erik, Johan, Märta och Kristoffer under. Brodern Olof är sjuk och dör under hösten 1948 i Bergom.
Gertrude Westman besöker Örnsköldsviks sjukhus (“Europas modernaste”, sas det vid den här tiden),
blir intervjuad i lokaltidningen, berättar om besök på Kornsjö dansbana.
“Faster Anna” besöker Sverige 1951 – från vänster: min moster Gertrud,
min mormor Karin, Anna och Gertrude Westman, Kristina och Linnea Eriksson
Erik och Ida Westman besökte Sverige 1957: Erik, min mamma Valborg, Ragnhild (dotter till Märta),
min bror Kent och Ida. Bilden tagen utanför sommarstugebygget i Högbyn.
Julen1947 i Märta´s stuga i Ovansjö, Arnäs. Einar i mitten
Familjen Kissick från Kalifornien: Dorothy, dotter till Emil Oden, född i detta hus, med
barnen Karen och Charlie, år 2012.
Dorothy, Karen, Charlie Kissick with/med Swedish cousins/kuisiner in/i Utby, Nätra year of/år 2012.
överst