August Ödéns anor – personbeskrivningar

Tabell 1 (Augusts farfar och farmor)

Pehr Jonsson, född år 1794 i Själevad, tog över fastigheten Öden 1:3 Nätra (Y) år 1820 efter fadern (från 1830 inkluderades även Öden 1:2), bonde, levde på undantag från 1856, då äldste sonen Jonas tog över hemmanet. Pehr Jonsson dog i Öden 1878.

Gifte 1: år 1822 med:

Anna-Greta Matsdotter, född år 1795 på gården Öden 1:2, död år 1855 i Öden, 60 år gammal. Anna-Gretas bror Pehr, tog över gården efter fadern Mathias Anderssons och modern Märtas död år 1823. Pehr Mattson flyttade till Östersel (Nätra), blev riksdagsman, se Riksdagsmän. En annan bror till Anna-Greta – Anders Mattson – blev nämndeman.

Barn: Pehr och Anna-Greta fick 9 barn, men två dog före ett års ålder – Sigrid och Stina – år 1831 respektive 1833. De 7 som växte upp var:

1. Jonas Pehrsson f 1823, död 1897, bytte familjenamn till Ödling, tog över hemstället Öden 1:3 år 1856. Jonas gifte sig år 1859 med den tjugoåriga bondedottern Stina Erika Ersdotter från Boteå. År 1866 utnämndes Jonas dels till sexman för Öden och Bergoms by dels till Brandrotmästare av kommunalstämman. Gården såldes 1895, men Jonas bodde kvar som förmånstagare fram till sin död 1897.
Barn: Paret fick sju barn, men fyra av dem dog som spädbarn eller i unga år. De tre som växte upp:
• Erik f 1866, blev år 1895 torpare i Öden, g 1894 m Sigrid Christina Tjernström fr Själevad, död 1946
• Christina Olivia (Olofva) f 1874 gift 1906 Olofsson, död 1953 Själevad
• Anna Matilda (1877) gifte sig med Gottfrid Rask, en mjölnare född i Garpenberg, som verkade i Bjästa och senare i Östersel, änka 1912, död i Sund 1935

2. Anna Pehrsdotter, f 1824, gift 1854 med torpare Pehr Ersson Sundberg, f 1825 i Bergom (tidigare dräng hos fadern), död år 1905.
Anna blev änka år 1865, 41 år gammal, kämpade för att försörja sina minderåriga barn, fick en notis – ”Fattigänka”- i husförslängden, begärde och fick hjälp av kommunen i många år, mest i form av spannmål, ibland en pengagåva. Av kommunen beviljades hon också ersättning för att hon i tre år tog hand om ”Fattiga Martha Stina” och även ombesörjde hennes begravning. Sonen Erik tjänade som dräng i flera år hos Annas bror Erik Ödén. Anna bodde en tid i Hummelvik, dog i Bergom av ålderdomssvaghet, uppnådde trots ett kämpigt liv en hög ålder, 81 år.
Barn:
• Erik f år 1860, död 1938 i Hummelvik, torpare
• Petrus f år 1862, död 1943, hemmansägare i Hummelvik
• Anna f år 1865 knappt 1 månand minnan fadern dog, gifte sig med mjölnaren Gottfrid Rask från Garpenberg, som verkade i Bjästa och senare i Östersel. Anna blev änka 1912, dog i Sund 1935.

3. Mattias/Matts Pehrsson Ödén f 1826, flyttade till en avstyckad del av Öden 1:3 år 1859, lät timra upp en mangårdsbyggnad som flyttades från annan fastighet, gifte sig samma år med Anna Cajsa Jansdotter, 19 år, bondedotter från Östersel, Nätra socken. Redan år 1863 lämnade familjen byn Öden och flyttade till svärföräldrarnas fastighet i Östersel. År 1875 gick flytten till Förnätra, där Mattias försörjde sig som bonde och glasmästare. Mattias dog år 1891 i Förnätra. Hemmanet såldes 1890 till fd inspektorn Ole Dahl. Hustrun Anna Cajsa och tre barn flyttade vidare år 1894 till Örnsköldsvik. Anna Cajsa dog 1906 i Örnsköldsvik.
Barn:
• Anna Cajsa (f 1860), bodde enl Folkräkning 1900 i Boden, gift
• Petrus (f 1863), flyttade från Örnsköldsvik till Näs, Anundsjö år 1899, arbetade som bokhållare, senare öltappare, förblev ogift, död 1906
• Märta Erika (f 1868), flyttade till Härnösand, därefter till Ådalsliden, var år 1910 fattiggårdsföreståndarinna i Skorped, flyttade till syster Tekla i Tavelsjö, senare till Umeå, där hon dog 1945. Hon förblev ogift.
• Stina Matilda (f 1873), flyttade till Ådalsliden, där hon bodde en tid med syster Märta Erika, bodde enl Folkräkning 1910 i Skorped, gifte sig med inspektor Fröberg, änka sedan 1924, död 1965 i Umeå,
• Tekla Johanna (f 1876), flyttade efter ett år i Örnsköldsvik till Åsele prästgård där hon fått arbete som husmorsassistent. I Åsele träffade hon pastorsadjunkt Yngvar, George, Stefan Levander, som år 1901 blev hennes make. Som prästfamilj flyttade de runt – Själevad, Holmön, Tavelsjö. Paret dog i Umeå stad, Tekla 1946, efter att ha varit änka i 1,5 år.
• Johan Ferdinand (f 1880), flyttade till Örnsköldsvik, arbetade som typograf, klassades som sinnessjuk i kyrkböckerna, vårdades hemmavid, ogift, vistades ofta i byn Öden, Nätra, faderns hemtrakt, hjälpte till som dräng i olika gårdar, död 1958, boende då på ålderdomshemmet i Örnsköldsvik

4. Pehr f år 1827, lämnade aldrig hemmet i Öden, dog år 1849, endast 22 år gammal.

5. Catharina Pehrsdotter f år 1829, gifte sig med bondesonen Olof Olsson Gärdin (f 1825) från byn Gärden, Nätra, flyttade till ett torp i Norum. År 1866 flyttade paret till ett hemman i Näs (2:1). De fick sex barn tillsammans, ett av dem dog före ett års ålder. När Catharina dog, endast 40 år gammal, lämnade hon fem minderåriga barn – Sara Greta, Kajsa Stina, Anna, Elisabeth Johanna och Olof, – efter sig. År 1877 dog även maken. Då hade han lämnat hemmanet, försörjde som torpare i Bjästa. Barnen fick tidigt börja arbeta som pigor eller drängar, Kajsa Stina blev fosterbarn på Sörgård 1 (Nätra) och därefter väntade pigarbete i Hummelvik, Bjästa mm.

6. Stina Greta Pehrsdotter f 1834, gifte sig år 1863 med Ivar Samuel Lindqvist (f 1831) från grannbyn, Björsby. Mannen försörjde sig som torpare och skräddare. Han var en av få på de tiden skrivkunniga personer och anlitades ofta som bouppteckningsman. Han hade gott anseende i kommunen och fick i flera år arbeta som vaccinatör, vilket han på äldre dar belönades för. Stina Greta dog 1913, 79 år gammal.

7. Erik Ödén, yngsta barnet och min mormors farfar, föddes år 1836 i Öden, samma år som farfadern Jon Persson dog, se forts tabell 3.

Gifte 2: Pehr Jonsson gifte om sig år 1857 vid 63 års ålder med den 32 år yngre änkan Christina Sellgren, född 1826 i Skule.


Tabell 2 (Augusts morfar och mormor)
Erik Öberg Johansson, f år 1789 i Bäck 4:1, död år 1841, bonde, köpman, fiskare, nämndeman, fartygsägare. Erik Öberg verkar ha varit en företagsam och förmögen man, med många tillgångar och penningfordringar vid sin död enligt bouppteckningen.
Gift 1 med:
Lisa Vendela Hansdotter f år 1798 i Gladom, död år 1836
Barn:
• Erik f 1829, d 1901, flyttade till Domsjö, bonde, skogsägare, riksdagsman, häradsdomare. Sonen Carl gick i faderns fotspår och blev riksdagsman, bodde i Domsjö, se Riksdagsmän
• Cajsa Stina f 1831
• Johan Olof f år 1832, d år 1894 i Bäck – tog över hemmanet Bäck 4:1 och 1, efter styvmamman Anna Brita Nilsdotter och Johan Berglund. Sonen Erik Petter blev så småningom ägare till tegelbruket i Bäck där han börjat som arbetare.
• Lisa Vändla f år 1833, död samma år
• Anders Petter f år 1834, död samma år
• Vendela f år 1836, alltså samma år som modern dog, död 1837

Gifte 2 år 1838 med:
Anna Brita Nilsdotter fr Sörgård 2:1, f år 1810, död år 1888 i Bergom
Barn med Erik Öberg:
• Anna Greta f år 1839 i Bäck, dog 2 månader gammal
• Anna Brita f år 1840 i Bäck, dog 2 månader gammal
• Elisabeth, Margareta (Lisa Greta) f år 1841 i Bäck, d år 1911 i Bergom, gifte sig år 1861 med Petrus Persson och flyttade till Bergom 2. Paret fick tre söner: Petrus 1862, Erik 1863 och Johannes 1867 samt två döttrar Catharina Christina och Elisabeth Margareta. Catharina gifter sig 1891, flyttar till Själevad, Elisabeth dör 21 år gammal. Vad som hände Petrus är osäkert – noterad som utvandrad, obefintlig.
• Anna Brita – min mormors farmor, f år 1842 i Bäck, död år 1892 i Bergom, se forts i tabell 4.

Anna Brita Nilsdotter blev änka i oktober år 1841 då Erik Öberg Johansson avled. Därmed fick hon sörja för tre minderåriga styvbarn och en dotter på 6 månader. På gården bodde även en åldrig svärmor. Samtidigt befann hon sig i ”välsignat tillstånd”. I mars 1842 födde hon dottern Anna Brita. Efter tre år som änka – år 1844 – gifte Anna Brita Nilsdotter om sig.

Gifte 2:
Johan Berglund f 1817 på Bergom 1:1. Maken flyttade till Anna Britas hem, Bäck 4:1 där jordbruket drevs vidare. Paret fick tillsammans 2 söner – Olof (f 1845) och Nils (f 1849) -, som växte upp. Dottern Sara Sofia född år 1847 dog året därpå. Anna Brita förlorade ytterligare ett barn, Israel 5 år gammal. Familjen flyttade år 1851 till Johans hemställe, Bergom 1:1. Hon kom attfrån 1861 bo granne med båda döttrarna – Lisa Greta Öberg på Bergom 2 och Anna Brita Öberg på Bergom 5. Anna-Brita Nilsdotter blev änka år 1879, dog 1888.

Tabell 3 (Augusts föräldrar)
Erik Ödén, fr tabell 1, född år 1836 på Öden 1:2 – 1:3, död 1907 i Bergom. Han var yngst i syskonskaran och hade inga förhoppningar om att kunna ärva hemstället. En tid bodde Erik hos brodern Mattias på Öden 1:3, västerut från födelsegården.
Gift år 1869 med änkan:
Anna Brita Öberg fr tabell 2, född år 1842 i Bäck, uppväxt på Bergom 1. Hon var änka efter Israel Wedin f i Björsby år 1827, död år 1866 i Bergom, tidigare gift med Lisa Persdotter (1829 – 1859), som ärvde Bergom 5 efter fadern. Israel ärvde i sin tur fastigheten efter sin hustru Lisa.

Anna Brita födde två barn i äktenskapet med Israel Wedin
• Petrus Wedin år 1862, gifte sig med Märta Erika Söderström fr Sörgård 2, flyttade till hennes hemställe och drev ett lönsamt jord- och skogsbruk. Petrus dog år 1943.
• Erik Wedin år 1865, dog 2 månader gammal, 10 dagar innan maken Israel hastigt avled.

Erik Ödén flyttade vid giftermålet till Bergom 5, hemmanet som Anna Brita ärvt efter maken, Israel Wedin. Anna Brita födde 10 barn i äktenskapet med Erik under knappt 10 år. Fyra av dem dog i åldern 1 – 4 månader: Anna Erica, Joel Anton, Anna Amanda, Amanda Ottilia. Dödsorsak finns inte angiven för någon av dem. De barn som blev vuxna:

1. August Ödén född år 1863 (min mormors far)

2. Alfred Ödén född år 1872, gift med grannen och konfirmationskamraten Helena Thölander från Öden 1:3, arrendator i Sjögom och senare Bäck, död 1930 i Bäck.

3. Emma Ödén, född år 1878, gifte sig med Albin Eriksson från Åsele, bonde på Bergom 3, dog i Spanska sjukan i Bergom 1948. Hon hade tio barn att försörja och ett relativt stort jordbruk att sköta. Äldste sonen Vilhelm fick tidigt växa upp och ta ansvar. Han blev också den som så småningom tog över hemmanet. Faster Emma i Bergom hade en imponerande trädgård, enligt en moster till mig, sålde grönsaker till bybor, hade spiselkransen fylld med blommor. Min moster köpte i samband med ett besök ett kålhuvud flr 1 kr, transporterade det på cykel till Utby och sedan buss hem till Arnäs, med ett buyssbyte. Emma drabbades på ålderns dagar av diabetes, tvingades amputera ett ben, bodde växelvis hos barnen, när hon inte klarade sig själv.

4. (Emil) Otto Ödén född år 1879, bagare, gifte sig med Lovisa Mellin från Själevad. Paret flyttade omkring en hel del – till Själevad, till Sundsvall, till Almby, till Örebro, till Gävle –. Kanske var Otto en orolig själ eller kanske hade han svårt att hitta passande arbete. De fick år 1911 under tiden i Örebro en son, Karl, Otto Harding. Familjen flyttade till Gävle där de bedrev bageriverksamhet. Otto blev änkeman 1938, flyttade hem till Nätra på äldre dar, fick bo i Bergom hos systersonen Vilhelm Eriksson. Otto dog i Bjästa på ålderdomshemmet år 1951 med lillasyster Anna vid sin sida. Hon hade precis kommit hem på besök från USA: Se även Emigration https://solbrittfurberg.se/wp-admin/post.php?post=472&action=edit. Klicka här!

5. Hulda (Nikolina) Ödén, f år 1883, gift Larsson, emigrerade till Australien och därefter till USA, återvände till makens hemtrakter i Ovansjö, Gästrikland, födde en son på Gävle lasarett. Sonen avled efter endast några dagar. Hulda fick aldrig några fler barn, men tog tidvis hand om syskonbarn. Huldas liv blev kort, avled år 1937 pga njurbesvär, se även Emigration. Klicka här!

6. Anna (Eufrosyne), f år 1889, gift Westman, flyttade ofta under ungdomstiden – från Bergom till Örnsköldsvik, till Sundsvall, till Örebro, till Uppsala, sannolikt pga ambitioner att utbilda sig till sjuksköterska, vilket hon gjorde, examinerades 1913 i Uppsala. Hon flyttade därefter tillbaka till Örebro och arbete på sjukhuset. År 1916 emigrerade hon till USA tillsammans med blivande maken och svågern Petrus Persson/Westman, se Emigration. Hon blev Wyoming och Amerika trogen, födde 8 barn, blev änka 1931. Petter/Pete som maken kallades i Amerika dog i magcancer precis som svågern August, samma vår. Anna fick det kämpigt att som änka försörja familjen genom depression och krig. Hon somnade in 1983, 94 år gammal.

Anna Brita dog i januari år 1892, med fyra hemmaboende minderåriga barn. Sonen Petrus var gift i Sörgård, sonen August hade träffat sin käresta, Märta, gifte sig samma vår och flyttade till svärföräldrarna i Utby. Yngsta dottern Anna var knappt tre år. Hulda, endast nio år blev viktig för Anna. Emma var 14 år och fick säkert sköta mycket praktiskt i hemmet. Sönerna Alfred och Otto blev självklara drängar. Sonen Alfred gifte sig 1894 och bodde tillsammans med hustrun hos fadern och den övriga familjen det närmsta året.

Erik fick en svår tid – med stor familj att försörja och ett jordbruk att ta hand om -. Han hade dessutom innan Anna Britas död hamnat i ekonomiska svårigheter och blev efter några år tvungen att sälja hemmanet. Familjen fick bo i en undantagsstuga på gården. Erik tog undan en stor yta med bördig jord för att kunna bedriva trädgårdsskötsel och sälja sina varor på stadens torg. Erik bodde kvar i förmånsstugan fram till sin död 1907. Inga barn bodde längre kvar hemma. Anna hade flyttat in till stan året innan för att arbeta som piga på lasarettet och Otto bosatte sig i Sundsvall.

överst