Mina böcker

Baserat på min släktforskning har jag skrivit två böcker, historiska romaner.

Den första boken “Som linets styrka” är en släktroman, som även omfattar en tidsskildring av livet på landsbygden under 1800-talet, särskilt i Nätra, med nödår och fattigdom, kyrkans makt, vidskeplighet, kvinnors utsatthet, bönder och torpare, pigor och drängar, emigration, men också svårfångad kärlek i en traditionsfylld tid. Linhanteringen var betydelsefull i Nätra, för hushållet, men gav även möjlighet till en extra inkomst. Arbetet med linet var arbetskrävande, engagerade hela hushållet från barnen som fick hjälpa till i rensning av linlandet till pigor, drängar, husmor och ibland även bonden själv.

”En väg att vandra” är en direkt fortsättning på ”Som linets styrka”, med torparens kamp för att försörja en växande familj. Ett hemman, det husbonden August strävade efter, kräver flytt till främmande trakter. Samhällsutveckling och livsförutsättningar förbättras, men prövningarna är svåra med krigsförsakelser, fortsatt emigration, sjukdom och ett ofattbart lidande.  Efterkrigstiden bjuder på Amerikabesök med glädje som räcker i flera år. Romanens handling utspelar sig i Nätra och i Arnäs församlingar, Västernorrlands län, under 1900-talets första hälft. Vi får också uppleva staden Örnsköldsviks födelse, samtidigt som Bjästa förlorar kampen som centralort.

Föredrag

Jag håller gärna föredrag och berättar om min böcker, om skrivandet, om släktforskning, särskilt med inriktning mot andra källor än kyrkoböcker.

överst