Byarna Öden och Bergom, Nätra

Teckning av Paul Berglund, Öden med ett foto från N J Nätterlunds bok “Norra Ångermanland” från 1925 som förlaga. Teckningen visar byn Öden och norra delen av Bergom, Nätra.

Byn Öden ligger norr om Inre Bergomssjön och utmed det skogsbeklädda Toberget, gränsar mot byn Bergom i öster och i söder. Dessa två byar sitter så tätt ihop i öster att det är svårt att se någon naturlig bygräns. I väst/sydvästlig riktning ligger byn Björsby. Väster- och norrut breder skogen ut sig. Byn tros ha fått sitt namn av att alla bybor dog ut under digerdödens dagar på 1300-talet. Ett annat namn sägs ha varit Västra Bergom. På 1500-talet beboddes byn av två bönder (enl Nätterlund, 1925) med ett sammanlagt skattetal på 34 seland. Senare delades marken upp och under 1890-talet bodde fyra bönder i byn. Här fanns också en båtsman och en arbetare. Totalt bodde fyrtiosju personer i byn däribland några inhyses och förmånstagare. Vår släkt har funnits i Öden sedan början av 1800-talet och ca 100 år framåt. Efter nästan 100 års bortavaro har släkten återvänt till byn i slutet av 1900-talet, genom vår dotter Karin.

Från byn Öden – fastigheterna ”Öden 1:2” och “Öden 1:3” – kommer Ödéns släkt (min mormors släkt). Fastigheterna, omfattande tillsammans 10 seland under 1800-talet, har tillhört familjen sedan åtminstone början av 1800-talet, då Jon Persson från Själevad flyttade hit. Dennes son Per Jonsson tog därefter över hemmanet. Under en period ägdes båda fastigheterna av honom, för att senare delas för att ge mark åt flera söner. Familjenamnet Persson/Jonsson byttes – äldste sonen Jonas tog namnet Ödling, sönerna Mattias och Erik tog namnet Ödén.

Bergom skrevs under 1500-talet som Berghöm, Bergom, Bergum eller Bergem. På 1550-talet fanns två bönder i byn. Dessa ägde tillsammans mark motsvarande 60 seland, tämligen stora hemman. Under 1890-talet fanns i byn 7 bönder och 12 torpare varav några kombinerade sitt yrke som fiskare, smed eller slaktare med att driva ett torp. I Bergom försörjde sig tio familjer som fiskare. Totalt bodde 231 personer i Bergom 1890. 1925 fanns sju bönder i byn plus en åttonde som bodde i Nässjöbäcken.

Erik Ödén (min mormors farfar) flyttade från Öden till Bergom när han gifte sig med änkan Anna-Brita Öberg. Min mormors far, August Ödén, föddes i Bergom, på fastigheten Bergom 5.

Karta från 1500-talet över byarna från vänster Björsby, Öden, Bergom, Sörgård, Sjögom och Utby

Till Bergom 1 från Bäck flyttade 1852 – 53 Johan Berglund med hustrun Anna Brita Nilsdotter och hennes barn, Lisa Greta och Anna Brita Öberg samt deras två gemensamma söner Olof och Nils. Sönerna tog över hemmanet i Bergom efter faderns död. Efter det följde hemmanet ej med i nästa generation. Johan Berglund var född på Bergom 1 och växte upp där. Foto saknas!

Till Bergom 2 flyttade Anna Britas äldsta dotter, Lisa Greta Öberg år 1861 i samband med giftermål med Petrus Pehrsson. Foto saknas!

Bergom 5, fotot från början av 1900. Anna Brita kom att gifta sig med Israel Wedin och bosätta sig på Bergom 5. Mangårdsbyggnaden byggdes sannolikt av Erik Ödén under mitten av 1800. Foto GF Lundgren (1871 – 1934), komminister i Nätra 1908 – 1911.
Bergom 3 år 1951, ägare: Wilhelm Eriksson, son till Albin Eriksson och Emma född Ödén (syster till Erik Ödén), foto Gertrude Caudill, dotter till Anna f Ödén och Petrus Westman.

Albin Eriksson flyttade till Bergom från Solberg år 1902, där han varit torpare. Han gifte sig med Emma Ödén och de fick en stor barnaskara. Hustrun Emma tog över efter makens död år 1918. Sonen Vilhelm drev därefter hemmanet vidare.

Under perioden 1874 – 1878 bodde Olof Olofsson Bergman m hustrun Sofia Rodin på fastigheten Bergom 3.

Emmas förmånsstuga, dit hon flyttade när äldste sonen tagit över hemmanet. Stugan stod tom när syster Anna från Amerika med dotter Gertrude hälsade på 1951. Annas bror Otto Ödén bodde här några år i slutet av sitt liv, hade precis flyttat till Nätra sjukhem när Anna kom på besök.

Till Bergom 4 flyttade ca 1914 Olof Pehrsson från Utby (äldste sonen till Pehr och Catharina Olofsson), med familj. Här kom han att bedriva handel och sköta telefonväxeln fram till sin död. Foto saknas!

överst