Sörgård, Nätra

Sörgård 1 – ägare i början av 1800 var Johan Nätterlund. Gården togs över av sonen Erik år 1856. Han gifte sig år 1859 med Sara Stina Olofsdotter från gården Utby 1 i grannbyn, dotter till Olof och Märta Stina Persson. I oktober samma år föddes parets dotter som får namn efter svärmor och mor – Sigrid, Christina -. Hon var sannolikt svag vid födseln, döptes inom två dagar, dog 6 dagar gammal, hann inte bli noterad i husförhörslängden. Redan året efter i augusti avled Erik Nätterlund i TBC i Stockholm. Sara Stina gifte om sig med Erik Söderström från Sörgård 2 år 1862.

Sörgård 2 – ägare från början av 1800 var Nils Olofsson Söderström. År 1854 tog sonen Erik Söderström över gården och efter hans död hustrun Sara Stina från Utby. Dottern Erika Söderström med maken Petrus Wedin (son till Anna Brita Öberg och Israel Wedin) blev 1890 ägare till fastigheten.

Sörgård 2, framför mangårdsbyggnaden visar Petrus Wedin upp sina hästar. Hustrun (Märta) Erika Wedin i bakgrunden. Foto GF Lundgren från oktober 1910.

Sörgård 2 avstyckades till flera torp. Ett av torpen, även kallad Stensnäs, blev familjen Augusts och Märta Ödéns hem mellan 1894 – 1916.

överst