August Ödén och hans anor

August Ödén var min mormors far. Han föddes den 28 december – på menlösa barns dag – år 1869 på gården Bergom 5. August fick slita hårt hela sitt liv, först som hjälp till far, sedan som torpare med extrajobb hos bönder, därefter som bonde på egen gård. Tankar på emigration fanns tidvis i hans huvud, men barnen var många och hur skulle hustrun Märta klarat frånvaro av make. Det krävdes en flytt från Nätra till Arnäs för att förverkliga drömmen om ett hemman och en egen häst. Hårt arbete och bekymmer bidrog säkert till dålig hälsa, Han drabbades av kräfta (cancer) i magen, vårdades först hemma, sedan på Sundsvalls sjukhus där han avled i april år 1931, omgiven av yngste sonen Ivar som vårdades på samma sjukhus vid den här tiden.

Augusts föräldrar var Erik Ödén född i byn Öden, Nätra och Anna Brita född Öberg i Bäck, Nätra. Hon var änka efter Israel Wedin från Björsby och med vilken hon fick sonen Petrus. Petrus och August blev därmed halvbröder.

Märta och August, årtal okänt
Tre syskon Ödén i Storvik, Gävleborg: Hulda, Emma och Otto, foto sannolikt från början 30-tal vid Huldas hem

August Ödéns anor – personbeskrivningar – se egen sida…..

överst