Riksdagsmän i släkten

I släkten på August Ödéns sida finns tre kända riksdagsmän från äldre tider:

Pehr Mattson 1799 – 1860, född i Öden, död i Östersel, morbror till Erik Ödén, (August far)

Erik Öberg född i Bäck, flyttade till Domsjö, halvbror till August Ödéns mor Anna Brita Öberg.

Carl Jonas Öberg född i Domsjö, son till Erik Öberg.

Pehr Mattson, vars porträtt finns på Hembygdsgården i Bjästa, Nätra.

Pehr Mattson föddes 1799 i Öden, blev bonde på Öden 1:2 år 1823, flyttade till Östersel år 1827. Han var bondeståndets sista riksdagsman. Som riskdagsman blev han känd för att han vid lagtima riksdagen 1859 motsatte sig utökad värnplikt. Bondpojkarna behövdes hemma för att hjälpa till med jordbruket, ansåg han. Enligt Nätterlund var Pehr Mattson: “med säkerhet en av de förnämsta representanterna, som vår ort sänt till riksförsamlingen”.

Erik Öberg var verksam som lant- och skogsbrukare i Domsjö. Som riksdagsman var han ledamot av andra kammaren, invald i Själevads och Arnäs tingslags valkrets. Erik Öberg föddes i Bäck, som äldste son till Eric Johansson Öberg, bonde, nämndeman, lärfthandlare och legendarisk sörkörare och båtsman i kriget mot Ryssland. Modern var Lisa, Vendla Hansdotter. Eric Johansson Öberg var far till Anna Brita Öberg i ett senare gifte, Erik Öberg var halvbror till Anna Brita.

Carl Jonas (C.J.Öberg, född 25 paril 1859 i Själevads socken, Västernorrlans län, död 2 mars 1929 på släktgården Vårby i Domsjö, var en svensk skogsägare och riksdagsman. Han var son till riksdagsmannen och häradsdomaren Erik Öberg, se ovan, och dennes hustru Magdalena Karolina Strandberg.

I riksdagen var Carl Jonas Öberg ledamot av andra kammaren, invald från 1894 i Själevads och Arnäs tingslags valkrets fram till år 1911, i Ångermanlands norra valkrets fram till 1921 samt Västernorrlands läns valkrets från 1922. Han var bland annat suppleant i statsutskottet 1897-1902. Carl Jonas Öberg är den som suttit längst i riksdagen, nämligen 35 år, från 1894 till sin död 1929.

Som ledamot av andra kammaren skrev CJ Öberg den 28 juli 1905 under beslutet om unionsupplösningen med Norge. Öberg grundlade 1910 tillsammans med biskop Manfred Björqvist Hampnäs folkhögskola i Själevad.

överst