Släktforskning och skrivande

Ganska snart efter att jag börjat med släktforskning genom kyrkoböcker, började jag dokumentera data med hjälp av Excel och Word, senare i släktforskningsprogram. Jag ville samtidigt sätta mera ord och meningar på de fakta som jag upptäckt och började formulera en berättelse, som jag kallade Faktabok. Ibland kändes ändå berättelsen lite torr. En önskan växte fram att göra människorna mer levande, få med vardagen i deras liv. Skulle jag våga ge mig på att skriva i romanform? Ett ofattbart uppdrag! Skulle jag våga gestalta? Har jag fantasin? Kan jag skriva trovärdigt? Behovet av mer faktakunskap om bl a tiden som förfäderna levde i, växte fram. Hur skulle annars berättelsen uppfattas trovärdig? Gamla och nya historieböcker kom fram. Hur ska jag skriva – vilket perspektiv, tempus, etc. Frågorna var många, respekten stor. För att lära mig mer och komma igång med det kreativa skrivandet började jag läsa om skrivandet – i böcker och i olika specialtidningar -. Mitt läsande av skönlitteratur blev mer analytiskt, Jag valde också att delta i skrivarkurser – bl a på Hampnäs folkhögskola under ledning av Kristina Ståhlnacke och på Frötuna – en mycket stimulerande miljö – med en inspirerande Anita Goldman som kursledare. Jag deltog också i en studiecirkel med andra skrivare i flera år.

Från en lärorik kurs på Frötuna med Anita Goldman som kursledare
överst